บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด   

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ไลอ้อนวัน   

"ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยง่ายๆ ใครก็ทำได้"   


ผลงานของไลอ้อนวัน


1. โรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง (5ตัน)
จังหวัดสมุทรสาคร2. โรงงานผลิตปุ๋ย (5ตัน)
จังหวัดนครปฐม3. เรือนจำคลองไผ่ (5ตัน)
จังหวัดนครราชสีมา4. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (5ตัน)
จังหวัดสมุทรปราการ5. โรงงานผลิตปุ๋ย (5ตัน)
จังหวัดสระบุรี6. โรงงานผลิตยาง (10ตัน)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี7. โรงงานผลิตปุ๋ย (10ตัน)
จังหวัดราชบุรี8. โรงงานผลิตปุ๋ย (10ตัน)
จังหวัดร้อยเอ็ด9. โรงงานผลิตปุ๋ย (10ตัน)
จังหวัดลบบุรี10. บริษัท มิทเชลล์ เคนเนท มาร์ติน จำกัด (10ตัน)
จังหวัดสุพรรณบุรี11. โรงงานผลิตปุ๋ย (20ตัน)
จังหวัดราชบุรี12. โรงงานผลิตปุ๋ย (5ตัน)
จังหวัดนครปฐม13. ร้านผลิตปุ๋ย (2.5ตัน)
จังหวัดสระแก้ว14. โรงงานผลิตปุ๋ย (5ตัน)
จังหวัดขอนแก่น15. โรงงานผลิตปุ๋ย (5ตัน)
จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด
คุณพรทิพย์ จำปาเงินทวีศรี                กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 062-142 3659
คุณกิษติณัฐช์ จำปาเงินทวีศรี             กรรมการ/ฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 098-824 5149
คุณวันชยา นิตยว่องวิทย์                   วิศวกรฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 087-985 5565
คุณภูเมธ เบญญากุลนันท์                  ฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 080-453 8865
คุณนภัสพรพรรณ จำปาเงินทวีศรี         เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 064-823 2394
E-mail : sales.lion1@gmail.com
สำนักงาน : 24/9 หมู่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์สำนักงาน 02-993 8647
โทรสารสำนักงาน 02-993 8704

โรงงาน : 381 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์โรงงาน 035-592 212
โทรสารโรงงาน 035-592 224