บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด   

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ไลอ้อนวัน   

"ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยง่ายๆ ใครก็ทำได้"          เมนูสินค้า


เครื่องคัดแยกกาก วัตถุดิบที่ไม่สะอาด
เครื่องคัดแยกกาก
     เป็นเครื่องคัดแยกผงปุ๋ย โดยคัดแยกกากใหญ่และเศษหินหรือกากอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากผงปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปั้นปุ๋ย เพราะการปั้นผงปุ๋ยที่ละเอียดและสะอาดจะทำให้การปั้นเม็ดปุ๋ย เป็นไปอย่างราบรื่น

     เครื่องคัดแยกกากของไลอ้อนวัน ใช้ระบบตะแกรงหมุนเพื่อตัดปัญหาการอุดตันของ
รูตะแกรงคัดแยก นอกจากนั้นยังมีจุดประสงค์เพื่อลดการสึกหรอและความเสียหายของชิ้นส่วนของเครื่อง เมื่อเทียบกับระบบคัดแยกแบบเขย่า

     เครื่องคัดแยกกากขับแบบตะแกรงหมุน
ใช้มอเตอร์ขับผ่านเกียร์ทดหมุนตะแกรงร่อน
อย่างต่อเนื่อง ลดการสึกหรอและความเสียหาย
ของชิ้นส่วนของเครื่องเมื่อเทียบกับเครื่องคัดแยกระบบเขย่า และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ ขนาดใหญ่มากนัก จึงเป็นการประหยัดพลังงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด
คุณพรทิพย์ จำปาเงินทวีศรี                กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 062-142 3659
คุณกิษติณัฐช์ จำปาเงินทวีศรี             กรรมการ/ฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 098-824 5149
คุณวันชยา นิตยว่องวิทย์                   วิศวกรฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 087-985 5565
คุณภูเมธ เบญญากุลนันท์                  ฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 080-453 8865
คุณนภัสพรพรรณ จำปาเงินทวีศรี         เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 064-823 2394
E-mail : sales.lion1@gmail.com
สำนักงาน : 24/9 หมู่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์สำนักงาน 02-993 8647
โทรสารสำนักงาน 02-993 8704

โรงงาน : 381 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์โรงงาน 035-592 212
โทรสารโรงงาน 035-592 224