บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด   

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ไลอ้อนวัน   

"ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยง่ายๆ ใครก็ทำได้"          เมนูสินค้า


ท่ออบเม็ดปุ๋ย ระบบท่อร้อน ท่อเย็น
ท่ออบแห้งเม็ดปุ๋ยของไลอ้อนวัน
เป็นระบบ 2 ท่อ แบ่งเป็น

     1. ท่ออบร้อน ท่อส่วนบนให้ความร้อนด้วย
หัวพ่นไฟ (Burnner)ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง

     2. ท่อลมเย็น อยู่ส่วนล่าง ใช้พัดลมดูดลมเย็นเข้าท่อเพื่อระบายความร้อนออกจากเม็ดปุ๋ย


     ภายในท่อร้อนและท่อเย็นจะมีการออกแบบให้เม็ดปุ๋ยสัมผัสกับลมร้อนและลมเย็นให้มากที่สุด การออกแบบใบโปรยเม็ดปุ๋ยจะต้องมีเทคนิคที่แตกต่างจากท่ออบในท้องตลาดทั่วๆไป การโปรยเม็ดปุ๋ยเพื่อให้สัมผัสกับลมร้อน จะต้องให้มีการสัมผัสให้มากที่สุดเพื่อให้เม็ดปุ๋ยแห้ง แต่ในขณะเดียวกันต้องโปรยอย่างนุ่มนวล เพื่อรักษาสภาพเม็ดปุ๋ยให้คงความเป็นเม็ด ให้มีการสูญเสียจากการแตกของเม็ดปุ๋ยให้น้อยที่สุด การติดตั้งใบโปรยเม็ดปุ๋ยของไลอ้อนวันยังออกแบบให้เม็ดปุ๋ยวิ่งยอกย้อนไปมาเพื่อให้เม็ดปุ๋ยอยู่ในท่อสัมผัสกับความร้อนนานที่สุด จึงได้เม็ดปุ๋ยที่แห้งกว่าท่ออบตามท้องตลาดทั่วๆไป ในความยาวท่อที่เท่ากัน

     ระบบท่ออบขับด้วยมอเตอร์ผ่านชดเกียร์ทดและใช้เฟืองโซ่เป็นตัวขับหมุน

     มอเตอร์ของท่อร้อนและท่อเย็นถูกควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

    สามารถปรับความเร็วรอบของท่อให้พอเหมาะได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมเม็ดปุ๋ยให้อยู่ในท่อได้นานขึ้นเพื่อปุ๋ยจะได้แห้งและระบายความร้อนได้ดี

     พัดลมท่อลมร้อนและท่อลมเย็นแยกเป็นอิสระ โดยเฉพาะพัดลมท่อลมร้อนจะถูกควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ทำให้ปรับอัตราการไหลของมวลอากาศให้เหมาะสมการเผาไหม้ของแก๊สเป็นไปอย่างสมบูรณ์

การจุดแก๊สหัวพ่นไฟจะจุดง่าย นอกจากนั้นจะทำให้รักษาอุณภูมิในท่อให้สม่ำเสมอและที่สำคัญจะประหยัดพลังงาน

     เท่าที่ผ่านมามีลูกค้าของไลอ้อนพิสูจน์ว่า
ท่ออบของไลอ้อนวันมีอัตราค่าสิ้นเปลืองแก๊ส
ที่ต่ำกว่าท่ออบทั่วไปตามท้องตลาด
อยู่ที่ประมาณ 350 บาท ต่อปุ๋ย 1 ตัน


การคิดอัตราการสิ้นเปลืองแก๊ส LPG สำหรับท่ออบของไลอ้อนวัน
     1. ข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้า ที่ร้อยเอ็ด
         **ใช้แก๊ส LPG น้ำหนักถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 16 ถัง(เปิดพร้อมกัน) ใช้ได้ 35 ชั่วโมง
     2. ราคาแก๊ส LPG กิโลกรัมละ 23 บาท
     3. วิธีการคิดอัตราการสิ้นเปลือง
          3.1 น้ำหนักรวมของแก๊สทั้งหมด = 16 ถัง x 50 กิโลกรัม = 800 กิโลกรัม
          3.2 รวมเป็นเงินค่าแก๊สทั้งหมด = 800 กก. X 23 บาท = 18,400 บาท
          3.3 อัตราการผลิตปุ๋ยได้ 12 ตันที่ 8 ชั่วโมง คิดเป็น 1.5 ตัน ต่อ 1 ชม.
          3.4 ในเวลา 35 ชั่วโมงผลิตปุ๋ยได้ทั้งสิ้น = 35 x 1.5 ตัน = 52.5 ตัน
          3.5 เฉลี่ยค่าแก๊ส ต่อ 1 ตัน = 18,400 / 52.5 = 350 บาท
     4. หากราคาค่าแก๊สถูกกว่านี้ และหากเป็นโดโลไมท์จะได้อัตราการผลิตที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยต่อตันจะต่ำลงติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด
คุณพรทิพย์ จำปาเงินทวีศรี                กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 062-142 3659
คุณกิษติณัฐช์ จำปาเงินทวีศรี             กรรมการ/ฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 098-824 5149
คุณวันชยา นิตยว่องวิทย์                   วิศวกรฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 087-985 5565
คุณภูเมธ เบญญากุลนันท์                  ฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 080-453 8865
คุณนภัสพรพรรณ จำปาเงินทวีศรี         เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 064-823 2394
E-mail : sales.lion1@gmail.com
สำนักงาน : 24/9 หมู่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์สำนักงาน 02-993 8647
โทรสารสำนักงาน 02-993 8704

โรงงาน : 381 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์โรงงาน 035-592 212
โทรสารโรงงาน 035-592 224