บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด   

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ไลอ้อนวัน   

"ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยง่ายๆ ใครก็ทำได้"          เมนูสินค้า


ท่อปั้นคลึงเม็ด ปั้นเม็ดกลม
     ปัจจุบันท่อปั้นคลึงเม็ดกลมของไลอ้อนวันใช้ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ท่อปั้นคลึงมี 2 ขนาด

     * 5 ตัน / 8 ช.ม.
จะใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม.

     * 10 ตัน / 8 ช.ม.
จะใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 98 มม.

     ท่อปั้นคลึงเม็ดจะรับเม็ดปุ๋ยจากชุดอัดเม็ด
โดยชุดสายพานลำเลียง

     ท่อปั้นคลึงเม็ดกลมจะขับด้วยมอเตอร์ผ่านชุดเกียร์ทดและหมุนขับด้วยโซ่ มอเตอร์ขับถูกควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อปรับความเร็วการหมุนของท่อให้เหมาะสมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด
คุณพรทิพย์ จำปาเงินทวีศรี                กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 062-142 3659
คุณกิษติณัฐช์ จำปาเงินทวีศรี             กรรมการ/ฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 098-824 5149
คุณวันชยา นิตยว่องวิทย์                   วิศวกรฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 087-985 5565
คุณภูเมธ เบญญากุลนันท์                  ฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 080-453 8865
คุณนภัสพรพรรณ จำปาเงินทวีศรี         เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 064-823 2394
E-mail : sales.lion1@gmail.com
สำนักงาน : 24/9 หมู่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์สำนักงาน 02-993 8647
โทรสารสำนักงาน 02-993 8704

โรงงาน : 381 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์โรงงาน 035-592 212
โทรสารโรงงาน 035-592 224