บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด   

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ไลอ้อนวัน   

"ปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยง่ายๆ ใครก็ทำได้"          เมนูสินค้า


เครื่องคัดแยกเม็ด แบบตะแกรงหมุน
เครื่องคัดแยกเม็ด แบบตะแกรงหมุน
      เครื่องคัดแยกขนาดเม็ดของไลอ้อนวัน
ใช้ระบบตะแกรงหมุน คัดแยก 3 ขนาด
1. เล็กมาก
2. ใช้งานได้
3. ใหญ่มาก

     ใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานลดการสึกหรอและความเสียหายของชิ้นส่วนของเครื่อง

     แต่ละกรวยทางลงจะมีลิ้นชัก ปิด-เปิด เพื่อความสะดวกในการบรรจุกระสอบ หรืออาจลำเลียงต่อด้วยระบบสายพาน หรืออาจใช้ระบบบรรจุกระสอบแบบอัตโนมัติเข้ามาสวมต่อได้ทันที

     วงกลมเหล็กรอบปากกรวยมีใว้เพื่อสวมกระสอบบรรจุปุ๋ยและหนีบปากกระสอบไว้ด้วยคลิปหนีบ สะดวกในการใช้งานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด
คุณพรทิพย์ จำปาเงินทวีศรี                กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 062-142 3659
คุณกิษติณัฐช์ จำปาเงินทวีศรี             กรรมการ/ฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ : 098-824 5149
คุณวันชยา นิตยว่องวิทย์                   วิศวกรฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 087-985 5565
คุณภูเมธ เบญญากุลนันท์                  ฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 080-453 8865
คุณนภัสพรพรรณ จำปาเงินทวีศรี         เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
โทรศัพท์ : 064-823 2394
E-mail : sales.lion1@gmail.com
สำนักงาน : 24/9 หมู่ 17 ซ.พหลโยธิน60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์สำนักงาน 02-993 8647
โทรสารสำนักงาน 02-993 8704

โรงงาน : 381 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์โรงงาน 035-592 212
โทรสารโรงงาน 035-592 224